Tjänster

Rygg- och idrottsskadebehandling

Jag har jobbat med idrottsskador och dess rehab i över 20 år. Både akuta skador och mer långvariga tillstånd. Vid besvär som uppstått utan något direkt skadetillfälle är det intressanta att ta reda på orsaken till uppkomsten, att det är ett besvär vet vi ju redan. Många gånger behöver man göra en screening för att söka felet till mer långvariga problem.

Ryggbesvär är även dom ofta orsakade av en dysfunktion i kroppen men kan förstås även dom uppstå akut. I de allra flesta fall blir även dom hjälpta av screening, behandling och träning

Screening

Ett verktyg som ofta behöver användas för att ta reda på vad som egentligen skapar problem, dysfunktion och smärta i kroppen.

Genom att testa funktion, rörlighet och styrka i leder och vävnader i alla kroppens tre rörelseplan  och sex riktningar (3D) söker man orsak till det smärt- och kompensationsmönster som uppstått.

Fötter, knän, höfter, rygg och axlar/skuldror bör alla fungera tillsammans och i tre plan för en kropp i bra funktion.

En screening följs av hemprogram och möjlighet till personlig träning på plats finns.

Kost & livsstil

Det finns många dieter och hopp om snabba resultat gällande viktnedgång och bättre hälsa. Tyvärr är det många som inte lyckas. Hälsa handlar om många faktorer och ska i huvudsak inte räknas i vikt. Genom god sömn, reglerad stress, ett balanserat vattenintag, rätt kost utifrån sin metabolism (ämnesomsättning) och funktionell träning kan god hälsa uppnås.

Vår tids ohälsa bidrar starkt till dagens välfärdssjukdomar som tyvärr drabbar alltfler utan att tillräckligt med åtgärder tas. Ansvaret ligger mycket på oss själva. Jag erbjuder konsultation och vägledning i denna djungel av val och möjligheter. Vid tarmbesvär och andra kostorsakade tillstånd tar jag hjälp av Amodo medicals tester för att få hjälp att återställa tarmfloran.

Läs mer på www.amodomedical.se.

Personlig träning/lagträning

För dig/er som vill komma igång men inte riktigt vet hur, vill ha ny inspiration eller ta din träning till en ny nivå – jag är alla behjälplig. Motionärer som elit är välkomna!

Vi sätter mål och skapar program som passar just dig och dina behov utifrån dina förutsättningar. För en optimal effekt bör även kost och livsstil följa med i förändringen.

Föreläsningar

  • Idrottsskador och rehabilitering
  • Kost & återhämtning (idrott)
  • Kost & livsstil (företag)
  • Funktionell träning för din idrott/yrke

Ett mångårigt samarbete med SISU gör det möjligt för idrottsföreningar att få bidrag. För bokning av föreläsning till företag och andra organisationer kontakta mig så styr vi tillsammans ihop ett koncept.